Localitatea Dragalina – judeţul Călăraşi

Studiu de Fezabilitate pentru „Modernizare drumuri comunale, drumuri agricole şi de interes local” – Studiu de Fezabilitate pentru „Alimentare cu apă, canalizare ape uzate, staţie de epurare în Drajna Nouă, gradiniţa de copii, sistem de canalizare şi staţie de epurare în zona centrală” – Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie […] Read more »

Municipiul Slobozia – judeţul Ialomiţa

– Studiu de Fezabilitate pentru „Modernizarea DJ 402, limita judeţului Călăraşi – DN 2” – Studiu de Fezabilitate + Expertiză tehnică+Audit Energetic pentru „Reabilitarea, dotarea şi modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” – Studiu de Fezabilitate + Expertiză Tehnică+Audit Energetic pentru „Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de […] Read more »